نام جفت ارزها:

EURNZD

ساعت اعلام سیگنال:

06:05

تاریخ اعلام سیگنال:

2023-11-13

رقم ورود:

1.81960

میزان ریسک:

ریسک متوسط

حد سود:

1.79900

حد ضرر:

1.82570

لات پیشنهادی:

0.01

گروه:

B(مهم)
پیش بینی درصد سود دهی
15%
میزان سود به دست آمده
0%